Organisatsiooniline struktuur

ETTEVÕTE ORGANISATSIOONILINE STRUKTUUR

Peadirektor

Müügijuht

Turundus

Siseriiklik müük

Müük välismaal

Kvaliteet

Majasisene laboritest

Töötoa test

Tootmine

Moodustamine

Kuumtöötlus

Külm töötamine

Pakkimine

Hooldus ja toitehaldus

Varuosade ja stantside haldus

Tooraine ja valmistoote varu

Ostujuht

Toormaterjal

Tootmine ja katsetamine

Finantsjuht

Rahandus

Logistika

Administreerimine

Inimressursid

Värbamine

Koolitus ja kutseharidus

Kultuuriline

Dokumentatsioon